logo

Nhà chị Vân

Nhà chị Vân 

  • Diện tích đất: 5x20=100 m2
  • Diện tích xây dựng: 280 m2
  • Quy mô xây dựng: 3 tầng
  • Địa điểm xd: Phường Hòa Xuân, q. Cẩm Lệ, TPĐN
  • Năm hoàn thành: 09/2020
  • Tổng chi phí xây dựng: 1.800.000 VNĐ

Kiến trúc khác

Hotline:      0905.234 779
Tel/Fax:   02363.673 779

Địa chỉ: 07- 09 Hoàng Châu Ký - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng