logo

Văn phòng ở & cho thuê

Văn phòng cho thuê

  • Diện tích đất: 5x25=125 m2
  • Diện tích xây dựng: 625 m2
  • Quy mô: 5 tầng nổi
  • Địa điểm: Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • Chi phí xây dựng: 4.320.000.000 VNĐ

Kiến trúc khác

Hotline:      0905.234 779
Tel/Fax:   02363.673 779

Địa chỉ: 07- 09 Hoàng Châu Ký - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng