logo

Biệt thự Tam Kỳ

 Biệt thư TP TAM KỲ

  •  Diện tích đất: 200 m2
  • Diện tích xây dựng: 440 m2
  • Địa điểm xây dựng: pP Tam Ký
  • Năm hoàn thành: 12/2019
  • Tổng kinh phí xây dựng: 2.650.000 VN đồng

Kiến trúc khác

Hotline:      0905.234 779
Tel/Fax:   02363.673 779

Địa chỉ: 07- 09 Hoàng Châu Ký - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng