logo

Nhà Anh Tuấn

Nhà Anh Tuấn

  • Diện tích đất: 100 m2
  • Diện tích sử dụng: 360 m2
  • Quy mô: 4 tầng
  • Địa điểm xd:  Đường Huỳnh Tấn Phát - TP Đà Nẵng
  • Năm hoàn thành: 07/2021
  • Chi phí xây dựng: 2.200.000 đồng
  •  

Kiến trúc khác

Hotline:      0905.234 779
Tel/Fax:   02363.673 779

Địa chỉ: 07- 09 Hoàng Châu Ký - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng