logo

Biệt thự mini - Kiệt Tôn Đản

        Biệt thư mini nằm trong kiệt 4m (3 mặt kiệt)

  •  Diện tích đất: 114.5m2
  • Diện tích xây dựng: 200 m2
  • Địa điểm xây dựng: Kiệt 500 Tôn Đản
  • Năm hoàn thành: 12/2021
  • Tổng kinh phí xây dựng: 1.450.000 VN đồng

 

 

Kiến trúc khác

Hotline:      0905.234 779
Tel/Fax:   02363.673 779

Địa chỉ: 07- 09 Hoàng Châu Ký - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng