logo

Nhà Anh Thành

Nhà Anh Thành

  • Diện tích đất: 5x20 =100m2
  • Diện tích xây dựng: 260 m2
  • Quy mô: 3 tầng
  • Địa điểm xd: Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
  • Năm hoàn thành: 12/2020
  • Tổng chi phí xây dựng: 1.500.000 VNĐ

Kiến trúc khác

Hotline:      0905.234 779
Tel/Fax:   02363.673 779

Địa chỉ: 07- 09 Hoàng Châu Ký - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng