logo

Nhà Anh Kỳ

Nhà Anh Kỳ

  • Diện tích đất: 5x20=100 m2
  • Diện tích xây dựng: 355 m2
  • Quy mô: 4 tầng
  • Địa điểm xây dựng: Khu E1, p. Hòa Xuận, q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
  • Năm hoàn thành: 07/2020
  • Tổng chi phí xây dựng: 2.400.000 VNĐ

Kiến trúc khác

Hotline:      0905.234 779
Tel/Fax:   02363.673 779

Địa chỉ: 07- 09 Hoàng Châu Ký - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng