logo

Khách sạn ANH ĐÀO

Khách sạn Anh Đào

  • Diện tích đất: 5x30=150 m2
  • Diện tích xây dựng: 1.200 m2
  • Quy mô: 1 tầng bán hầm,  7 tầng nổi
  • Địa điểm: Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
  • Năm hoàn thành: 12/2019
  • Chi phí xây dựng: 11.200.000 VNĐ

 

Kiến trúc khác

Hotline:      0905.234 779
Tel/Fax:   02363.673 779

Địa chỉ: 07- 09 Hoàng Châu Ký - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng