Liên hệ 3dtech

Văn phòng 3DTech

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 3DTECH
- Tài khoản : 0257 041234779 tại NH Bản Việt, PGD Hải Châu
- Người đại diện : Ông Nguyễn Hữu Sinh - Chức vụ: Tổng Giám đốc

MST 0401478259

Liên hệ tư vấn

3dtech - Sự khác biệt hoàn hảo